MY SERVICES GROUP

Onderhoud van Ketel

Moet u uw gasketel of stookolieketel onderhouden?

MY SERVICES GROUP staat klaar om uw ketelonderhoud in België te regelen.

Waarom onderhoud van een gas- en stookolieketel belangrijk is?

Regelmatig onderhoud van uw gas- of olieketel biedt aanzienlijke voordelen. Hoewel dit extra kosten met zich meebrengt voor huishoudens, zijn de voordelen op het gebied van veiligheid, comfort en goede werking van uw apparaat zeker de moeite waard.

  • Veiligheid: Regelmatig onderhoud voorkomt het risico van koolmonoxide lekkage en zorgt voor een veilige thuisomgeving.
  • Comfort: Een goed onderhouden ketel biedt constante en gelijkmatige warmte, minimaliseert storingen en ongewenste temperatuurschommelingen.
  • Energie-efficiëntie: Adequaat onderhoud zorgt voor efficiëntere werking van de ketel, wat leidt tot aanzienlijke besparingen op energiekosten.
  • Duurzaamheid van de apparatuur: Door potentiële problemen te voorkomen en aanpassingen te maken, verlengt regelmatig onderhoud de levensduur van de ketel.
  • Voldoen aan de normen: Onze gekwalificeerde technici zorgen voor strikte naleving van veiligheidsnormen en fabrikantenrichtlijnen bij elke interventie.

PROMOTIE 🏷️
Onderhoud vanaf

135€*

📋 Inclusief verklaring

🔥 Gasboiler

⛽ MAZOUTBOILER

🇧🇪 INTERVENTIE IN BELGIË

*Inclusief BTW-prijs en reserveonderdelen zijn niet inbegrepen

De stappen van een onderhoud: Gasketel

Reiniging

Om de prestaties van uw gasketel te optimaliseren, begint de verwarmingsmonteur met een grondige reiniging. Op dit punt gaat het om het demonteren en reinigen van de warmtewisselaar, de brander en de waakvlam.

Test

De verwarmingsmonteur begint met het controleren van de pomp en interne verwarmingsregeling. Hij controleert de staat van beveiligingsonderdelen om ongelukken te voorkomen.

Inspectie

Hij vervolgt de inspectie door de gasstroom te controleren, de expansievaten te onderzoeken en een controle uit te voeren op de gasleidingen om lekken op te sporen. Bovendien, om te zorgen voor schone lucht, rondt de monteur het proces af door het koolmonoxidegehalte in de omgevingslucht te meten.

Controle

Ten slotte controleert de verwarmingsmonteur de dichtheid van de verbrandingsleidingen en meet hij het gehalte aan koolmonoxide in de rook en de omgevingslucht.

Chaudière VAILLANT ECO TEC PRO VCW 286

De stappen van een onderhoud: stookolieketel

Schoorsteenvegen

Het vegen van de schoorsteen is verplicht om de goede werking van een stookolieketel op de lange termijn te garanderen. Het bestaat uit het verwijderen van roet dat de schoorsteen van een verwarmingssysteem kan verstoppen.

Reiniging

Reiniging is een technische fase. De stookolieketel moet worden gedemonteerd om een grondige reiniging mogelijk te maken. Reiniging omvat onderhoud van het verwarmingslichaam, de brander en de waakvlam.

Inspectie

De inspectie of testfase is het belangrijkste onderdeel van het onderhoud van een mazoutketel. De verwarmingstechnicus controleert de afdichting van de verbrandingsbuizen. Hij meet het niveau van koolmonoxide aanwezig in de rook en de omgevingslucht.

Afstelling

Om een ​​stookolieketelonderhoud af te sluiten, voert de verwarmingsmonteur de laatste afstellingen uit om de verwarmingsprestaties te verbeteren.

Nadat het werk is voltooid, verstrekt de verwarmingsmonteur een onderhoudsattest dat zorgvuldig moet worden bewaard. De verzekeraar vereist deze certificering in geval van schade.

Teveden klanten door onze interventies